Back to old design!

Příspěvek na recyklaci

Zákon č. 542/2020 Sb. s účinností od 1. ledna 2021 nově definuje povinnosti spojené s rozšířenou odpovědností výrobce (EPR) za elektrický a elektronický odpad v České republice. V souladu s tímto novým zákonem podléhají všechny produkty, které obsahují elektronické systémy nebo baterie, povinnosti odvedení příspěvku na recyklaci. Výše příspěvku závisí na typu produktu a jeho hmotnosti a pohybuje se v rozmezí 0.60 – 6.20 Kč. Příspěvek na recyklaci je již zahrnut do konečné ceny produktu. Níže naleznete podrobné informace o příspěvcích na recyklaci pro různé typy produktů.

Typ produktu Příspěvek na recyklaci, Kč
Teleskopy* 6.20
Mikroskopy* 1 — pro produkty do 5 kg
33 — pro produkty nad 5 kg
Binokulární dalekohledy* 6.20
Pozorovací dalekohledy* 6.20
Lupy* 0.60 — pro produkty do 1 kg
2 — pro produkty v rozmezí 1 — 3 kg
4 — pro produkty v rozmezí 3 — 7 kg
Monokulární dalekohledy* 6.20
Příslušenství* 0.60 — pro produkty do 1 kg
2 — pro produkty v rozmezí 1 — 3 kg
4 — pro produkty v rozmezí 3 — 7 kg
Dálkoměry* 6.20
Fotoaparáty 3
Zařízení pro noční vidění 6.20
Tlakoměry a meteostanice 12
Sada: Teleskop + Mikroskop** 7.20
Sada: Teleskop + Mikroskop + Binokulární dalekohled** 13.40
Kolimátory 0.60 — pro produkty do 1 kg
2 — pro produkty v rozmezí 1 — 3 kg
4 — pro produkty v rozmezí 3 — 7 kg

* Pouze s elektronickým systémem nebo bateriemi.

** Stanovený příspěvek se vztahuje pouze na sady, kde každý zahrnutý produkt obsahuje elektronický systém nebo baterie. Pokud tomu tak není, platíte pouze za ty produkty, které mají elektronický systém nebo baterie.

Poznámka: Stanovené hmotnosti nezahrnují hmotnost balení produktu.