Back to old design!
Vixen je japonská společnost, která vyrábí hvězdářské dalekohledy, binokulární dalekohledy, pozorovací dalekohledy a příslušenství pro své výrobky. Kromě jiných běžných výrobků tato společnost vyvinula také dva neobvyklé druhy katadioptrických hvězdářských dalekohledů s designem otevřeného tubusu namísto korekční desky s aperturou v plné velikosti Schmidt–Cassegrainova typu a většiny modelů typu Maksutov–Cassegrain.